Workshop

Workshops i kreativ skriving kan være så mangt. Hvis du har en plan, ta kontakt, og vi kan spesialtilpasse et opplegg. 

Under følger en serie eksempler på skriveworkshops jeg holder:

Skjønnlitterær skrivesirkel  

For deltagere som allerede har publisert tekster, har ønsker om å utvikle skrivingen sin eller har ambisjoner om å skrive skjønnlitterært.  2 timer 

Skriveparty 

Dette konseptet har feststemte tilleggseffekter, raskere skriveoppgaver og snacks/godteri. Passer for flere aldersgrupper - barn, ungdom eller voksne. 2 timer 

Eksamensrettet skriveworkshop 

Ungdom som skal opp til avgangseksamen i norsk i 10.klasse eller 3.vgs må kunne produsere tekst, og de må kunne produsere sjangertekst. Denne workshopen forserer skrivesperrer, tar bakveiene til å skrive sjangertekster og er spekket med tips og grep for å gjennomføre eksamen. Variabelt antall timer.

Igangsettende skriving 

Er skrivemuskelen støl? Egner seg for de som i sin tid elsket å skrive spontant, menså ble det mange år med skriving i jobbsammenheng.   2-6 timer

Familieskriving 

Musikalske familier spiller sammen, idrettsfamilier trener sammen og kunstglade familier tegner og maler sammen. Men hva med familier som elsker å lese og å skrive?Familieskriving er et konsept der skriving forvandles til en selskapslek, noe som dessuten kan løfte barnas skoleressultater. Familieskriving er en sekkebetegnelse på når flere generasjoner skriver sammen, men det kan inkludere både venner av barna, naboer eller venner av foreldrene. Hvis det er ønskelig vil de voksne få veiledning om hvordan de kan arrangere familieskriving på egenhånd. 2 timer.

Norsk som andrespråk 

Kreativ skriving i undervisning eller kursing av norsk som andrespråk får elevene/studentene til å senke skuldrene og å ha det morsomt mens de lærer. Workshopen vil tilpasses gruppen/klassen på bakgrunn av forhåndsinformasjon. Jeg har erfaring fra ungdomskolen, VGS og fra voksenopplæring. Ellers har jeg hatt ulike bibliotekoppdrag både for flyktninger, og for voksne innvandrere som ville skrive i pressen. Dessuten drev jeg en skrivesirkel et år med frivillighetsarbeid for økonomiske innvandrere som ønsket å sertifisere norskkunnskapene sine.  I 2019 kurset jeg gjennom 3,5 måneder flyktninger i 2 leirer i Hellas i kreativ skriving. (I regi av Dråpen i Havet/på engelsk)

På institusjon 

Under rehabilitering fra rus, fysiske skader, sykdommer, traumer eller psykiatri kan forsvarlig kreativ skriving oppleves både som inspirerende og oppmuntrende for deltagerne. Jeg har også god erfaring med bruk av kreativ skriving under opptrening etter hjerneslag. Workshops i skriving for sårbare personer eller grupper planlegges og gjennomføres i samarbeid med bestiller. 1-2 timer pr gang

Kriminalomsorg 

Skriveworkshop i fengsel, både herrer og damer, fungerer i praksis som en konstruktiv og trivelig aktivitet. Det vil som oftest være noen tilstede i gruppene av innsatte som er igang med studiespesialiserende norsk VGS-pensum. Det har fungert godt å holde hele gruppen aktiv parallelt med å biså eksamenskandidatene spesielt.

Norsklærere og norsklærerstudenter 

Gjennom Bro AOF har jeg kurset norsklærere rundt i Norge om tips og grep for å få eleven igang med å skrive, samt i å produsere sjangertekster. Dette er et praktisk og intenst kurs som vil gi deg og dine kolleger nye verktøy. 3-6 timer

I skolen 

Både i grunnskole og i VGS fungerer kreativ skriving svært godt både i spesialundervisning og i klasseromsundervisning. Fortrinnsvis fra trinn 2,  etter at elevene har lært noe grunnleggende skriving.

På arbeidsplasser 

På flere arbeidsplasser er det homogene ansatte med samme opprinnelsesspråk. Dette kan for eksempel være engelsk, polsk, thai eller andre språk. Dette fører til at norskopplæringen går langsomt eller i praksis står stille. Å ha jevnlige workshops kan få satt fart på norsktilegnelsen. 1-2 timer pr gang

På bibliotek  

Barnegrupper, ungdomsgrupper, flyktninger, arbeidssøkende, eldre. Workshopen tilpasses etter hva som er ideen eller tema til bestiller. 2 timer

Seniorskriving 

Mange godt voksne/pensjonister har stor glede av å skrive. Om det er poesi, memoarer, historier eller sakprosa. Workshopen tilpasses bestillingen. 2 timer 

Honorar 

Forfattersentrums satser gjeldende fra 1.januar 2022:
Skrivekurs
Skrivekurs - inntil 2 timar: frå kr 4 100
Skrivekurs - per ekstra time (same gruppe same dag): frå kr 1 500