Skrivemuskler

Suksess med smart metode for skrivemestring.


Lærere

Noe av det hyggeligste man opplever som lærer er når elevene gjør det godt i faget. Gjennom enkle grep kan du sikre skrivegleden og styrke resultatene i dine klasser, eller i en-til-en undervisningen. Metoden fungerer like godt i grunnskolen som på videregående, samt i norsk som andrespråk, og for både barn og voksne.