Skrivemuskelmetoden

- suksess med smart metode for skrivemestring


Målgruppen for kurset er i hovedsak norsklærere som ønsker seg et godt fungerende skriveverktøy til undervisningssituasjonen.

Metoden fungerer like godt i arbeid med elever i grunnnskolen, elever i den videregående skolen, voksne studenter, elever som har norsk som andrespråk og elever med ulike skriveutfordringer.

Skrivemuskelmetoden skaper større skriveglede og forløser skrivesperrer. Dessuten bistår øvelsene elevene i å produsere strukturerte tekster og øker elevenes faglige resultater.

Kurset er sammenatt mellom teori, skriveoppgaver og eksempler fra skolehverdagen.

Kurset kan fullføres enten i løpet av en intens helg, eller studeres gjennom en periode på opp til tre måneder.


Morsomt og resultatorientert

Hvordan inspirere samtlige elever i en klasse til både å skrive og fremføre tekst på strak arm? Med enkle, livlige og inkluderende øvelser er nettopp det gjennomførbart. Skrivemuskelmetoden er både morsom og resultatorientert, og kan umiddelbart tas i bruk.

Denne måten å undervise i skriving på fungerer godt i klasseromsundervisning med faglige nivåforskjeller. De sterke elevene vil få strukket seg parallellt med at elever med ulike skriveutfordringer vil befinne seg på en trygg grunn der de deltar på likefot.

Dessuten, språket er vårt beste verktøy for kommunikasjon, og skriveferdigheter er nødvendig for det meste vi lærer oss. Samtidig, og minst like viktig i utviklingen av språket, er den enkeltes kommunikasjon med seg selv. Språk er bevissthet, og derfor en forutsetning for å kunne tenke godt og ta gode valg i livet.

Din egen skriving er grunnlaget for å formidle skriving videre. Skriveppgavene som følger kurset kan utføres som korte eller lengre tekster, det er helt åpent. De fleste oppgavene kan overføres direkte til elevarbeid.


Kursets struktur

Klasser og grupper. Viser vei for hvordan samtlige elever i en vilter klasse kan produsere tekst. Skrivemuskelmetodens fire trinn sørger for at elevene både i felleskap med klassen sin, og individuelt, kan få øket sine skriveferdigheter.

Enkelteleven. Viser hvordan læreren kan nå inn til enkelteleven og bistå eleven i å knekke skrivekoden. Elevenes skriveutfordringer er svært ulike, men å få den nødvendige støtten til å skrive bør være av høyeste prioritet.

Norsk som andrespråk. Viser hvordan kreativ skriving i samspill med norskopplæringen kan øke elevenes selvfølelse i skrivingen og bringe mer glede inn i elevenes skriving, noe som aksellererer elevenes progresjon i å skrive på norsk. 

Øvelser og resultater. Viser hvordan elevene kan guides til å mestre sjangerskriving på strak arm, samt tips for hvordan elevene kan være bedre praktisk forberedt for å utføre norskprøver og eksamen. Emne 4 avrundes med et knippe gode skriveøvelser.

Hvert emne består av tre deler: Teori, 10 skriveoppgaver. og tillegg. Tillegget består av situasjonsbeskrivelser og tekseksempler fra Skrivemuskelmetoden i bruk på skolen.


Praksis og teori

For det meste vi lærer oss gjelder følgende rekkefølge: Teorien først, deretter praksis. Når det gjelder skriveforløsende undervisning er det den motsatte rytmen som gir de mest effektive resultatene.

Praksis først, deretter teorien. I løpet av dette kurset vil du forstå hvorfor.


Innleveringsoppgave og kursbevis

Emne 4 har en innleveringsoppgave som du vil motta personlig tilbakemelding på. Kurset Skrivemuskelmetoden fører til et kursbevis.


Bestill kurset her:


.