Skrivemuskler Lærerpakke

Åpner 30. juni 2021.

Skrivemetoden vi vil gjennomgå er enkel, morsom og resultatorientert, og kan umiddelbart taes i bruk. Hensikten med arbeidet er å skape gode skriveprosesser og å styrke elevenes skoleresultater.

Denne måten å skrive sammen på fungerer godt i klasseromsundervisning med faglige nivåforskjeller. De sterke elevene får strukket seg parallellt med at elever med ulike skriveutfordringer vil befinne seg å en trygg arena der de deltar på likefot. Skrivemetoden gir også effektiv progresjon for elever med norsk som andrespråk, elever i spesialklassser og elever med en-til-en undervisning. Kurset er organisert i en dynamikk mellom teori og raske praktiske øvelser. Det har vist seg at de praktiske øvelsene har gitt den mest effektiv tilegnelse av arbeidsformen.

Dessuten, språket er vårt beste verktøy for kommunikasjon, og skriveferdigheter er nødvendig for de meste vi lærer oss. Samtidig, og minst like viktig i prioriteringen av å utvikle språket, er den enkeltes kommunikasjon med seg selv. Språk er bevissthet, og derfor forutsetningen for å kunne føre konstruktive indre monologer og ta gode valg i livet.

Nettkurset består av 4 moduler. I forkant av hver modul er det en introduksjonsvideo. I løpet av kurset treffes vi på en Zoom med varighet på to timer. Zoomen vil foregå på kveldstid på en ukedag. Modul 2 har en innleveringsoppgave. Det er personlige veiledning og tilbakemelding på innleveringen. Den fjerde modulen har en nettbasert avslutningtest a' en time som er mer som et prosessarbeid som sikrer at forståelsen av metoden sitter. Avslutningstesten gir et kursbevis.

Modul 1 - Enkelteleven

Modul 2 - Klasserom og grupper

Modul 3 - Norsk som andrespråk

Modul 4 - Resultater og eksamensforberedelser

kr 3 900,00
Please select variants first