Skrivemuskler Lærerpakke

Åpner 1. oktober. 

Inneholder modulene Enkelteleven, Klasserom og grupper, Norsk som andrespråk, Resultater og eksamensforberedelser.

Skrivemetoden vi vil gjennomgå er enkel, morsom og resultatorientert, og kan umiddelbart taes i bruk. Hensikten med arbeidet er å skape gode skriveprosesser og å styrke elevenes skoleresultater.

Denne måten å skrive sammen på fungerer godt i klasseromsundervisning med faglige nivåforskjeller. De sterke elevene får strukket seg parallellt med at elever med ulike skriveutfordringer vil befinne seg å en trygg arena der de deltar på likefot. Skrivemetoden gir også effektiv progresjon for elever med norsk som andrespråk, elever i spesialklassser og elever med en-til-en undervisning. Kurset er organisert i en dynamikk mellom teori og raske praktiske øvelser. Det har vist seg at de praktiske øvelsene har gitt den mest effektiv tilegnelse av arbeidsformen.

Dessuten, språket er vårt beste verktøy for kommunikasjon, og skriveferdigheter er nødvendig for de meste vi lærer oss. Samtidig, og minst like viktig i prioriteringen av å utvikle språket, er den enkeltes kommunikasjon med seg selv. Språk er bevissthet, og derfor forutsetningen for å kunne føre konstruktive indre monologer og ta gode valg i livet.

I løpet av kurset treffes vi på et Zoommøte med varighet på to timer. Zoomen vil foregå på kveldstid på en ukedag. Det er også en innleveringsoppgave med personlige veiledning og tilbakemelding. 

kr 3 900,00
Please select variants first