Skrivemuskler Foreldrepakke

Åpner  25. august 2021.

Kurset er midt i blinken for familier som liker og skrive og fortelle sammen, eller ønsker å begynne med det. Skriveaktiviteten i kurset er organisert som en overskuddsaktivitet, omtrent som en selskapslek. Kurset er godt egnet for foreldre som opplever at skolen ikke dekker barnas behov for å øve opp sin skriftlige utrykksevne. Skrivemetoden fungerer like fint om det er en forelder og et barn som øver sammen, eller om det er en større familie. Gjerne med et par venner av barna i tillegg.

Som deltager vil du sikre deg et verktøy for de ulike skriveutfordringene vi til enhver tid møter, og du vil bedre kunne bistå egne barn og ungdom i skolearbeidet. Denne måten å skrive sammen på fungerer godt både i grupper med ulike aldre, med nivåforskjeller, for flerspråklige barn og barn med lærevansker eller ulike diagnoser. De sterke skriverne i familegruppen vil få strukket seg parallellt med at de yngre med eventuelle skriveutfordringer vil befinne seg å en trygg arena der de deltar på likefot. Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser. Foreldrene setter seg inn i den kortfattete teorien i forkant av øvelsene, og da er det bare å glede seg over kreativiten.

Dessuten, språket er vårt beste verktøy for kommunikasjon, og skriveferdigheter er nødvendig for de meste vi lærer oss. Samtidig, og minst like viktig i prioriteringen av å utvikle språket, er den enkeltes kommunikasjon med seg selv. Språk er bevissthet, og derfor forutsetningen for at barna vil føre konstruktive indre monologer og ta gode valg i livet.

Nettkurset består av 4 moduler.  I løpet av kurset treffes vi på Zoom med varighet på to timer. Zoomen vil foregå på kveldstid på en ukedag. Denne er beregnet på foreldrene. Du inviteres til innsending av tekst der ulike familiemedlemmer kan sende og motta personlige veiledning og tilbakemelding. 

Modul 1 - Vi går igang!

Modul 2 - Skriveutfordringer løses

Modul 3 - Skriving og utforsking

Modul 4 - Resultater og eksamensforberedelser

Innsendingsoppgave og kursbevis

kr 3 900,00
Please select variants first