Surrealistisk koronadagbok

Skråblikk på 50 dager som endret Norge.

Men hvordan var det det hele begynte igjen?

Torsdag 12.mars 2020 gikk Norge i lockdown. Politikerne hadde trykket på den røde knappen, og vi møtte den største krisen i Norge siden andre verdenskrig. En person var registrert død av covid-19.

Monika P. Thowsen tegnet sin første koronaskisse denne dagen, en aktivitet hun skulle fortsette med gjennom de neste 50 dagene.

Med en uhøytidelig strek og et spontant skråblikk skisserte hun nyheter, situasjoner, stemninger og rykter fra våruker preget av usikkerhet og frykt. Tegningene ble også til en utprøving av det nye koronavokabularet som raskt kom til å prege både mediespråket og folks hverdagsspråk. Den daglige statistikken over døde og smittede ble integrert i tegningene, som en logg fra en uforutsigbar tid.

Tegningen fra den 50. dagen signaliserer at pandemien vil vare en stund, men at vi gradvis begynner å venne oss til den nye normalen. Mye av den første sjokkartete intensiteten var borte, og en langsom gjenåpning av samfunnet var begynt. Etter 50 dager var det registrert 210 døde av covid-19 i Norge.

Surrealistisk koronadagbok er blitt et egenartet dokument fra en underlig periode som ingen av oss noensinne kommer til å glemme.

Forfatter  Monika Pollan Thowsen


kr 299,00