Pollan
Virksomhet etablert i år 2000. Skriverelaterte aktiviteter som publisering av romaner og workshops i skriving.


Dragen Forlag
Indipendentforlag etablert i 2018. Publiserte bøker:
Skrivemuskler 2018
Surrealistisk koronadagbok 2020


Petra von der Fehr
Forfatter og kursholder

To publiserte romaner på Tiden Norsk Forlag AS. En sakprosabok på Dragen Forlag.

Petra von der Fehr har over 20 års erfaring med workshops og undervisning i å skrive. 
Oppdragene hun gjør i dag varierer mellom skrivesirkler for profesjonelle skrivende, coaching av skrivesperrer i akademia, turneer med Den Kulturelle Skolesekken, workshops i kriminalomsorgen, for flyktninger, og med barn gjennom bibliotekoppdrag samt privatelever i ulike aldersgrupper. 
Pollan
Virksomhet etablert i år 2000. Skriverelaterte aktiviteter som publisering av romaner og workshops i skriving.


Petra von der Fehr har over 20 års erfaring med workshops og undervisning i å skrive. 

Aktiviteter som å kurse lærere gjennom BroAOF, arbeid i skolen og varierte oppdrag. I den videregående skolen arbeidet hun i en 6-årsperiode med eksamensforberedelse og undervisning for elever med ulike skriveutfordringer. Det gjaldt elever innenfor diagnosespekteret, elever med traumer og/eller uvillighet til å skrive, og elever med norsk som andrespråk.

Oppdragene hun gjør i dag varierer mellom skrivesirkler for profesjonelle skrivende, coaching av skrivesperrer i akademia, turneer med Den Kulturelle Skolesekken, workshops i kriminalomsorgen, for flyktninger, og med barn gjennom bibliotekoppdrag samt privatelever i ulike aldersgrupper.